Jak mierzyć ciśnienie tętnicze w domu?

Jak mierzyć ciśnienie tętnicze?

Mierzenie ciśnienia tętniczego krwi jest podstawą nie tylko rozpoznania nadciśnienia tętniczego, ale i monitorowania przebiegu choroby, oceny skuteczności leczenia. Regularne pomiary wykonywane przez chorego w domu mają ogromne znaczenie w terapii. Ważne jest jednak, by wykonywane były prawidłowo. Sprawdź jak to zrobić.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie tętnicze?

Ciśnienie tętnicze krwi to nacisk jaki wywiera krew na ściany tętnic. Ciśnienie tętnicze skurczowe jest wyższe. Powstaje w czasie skurczu serca, a rozkurczowe niższe i jest generowane w czasie rozkurczu. Najbardziej pożądane ciśnienie tętnicze krwi powinno wynosić 120/80 mmHg. Prawidłowe jest także, gdy nie przekracza 129/84 mmHg. Normalne wysokie do 139/85-89 mmHg. Pomiary ponad te wskazania świadczą o nadciśnieniu tętniczym. O ciężkiej postaci choroby można mówić, gdy pomiar ciśnienia jest równy lub przekracza 180/110 mmHg. Warto pamiętać o tych normach, by móc właściwie ocenić pomiar dokonany w domu.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Do uzyskania wiarygodnego wyniku badania podczas domowego pomiaru ciśnienia potrzebne jest jego staranne przeprowadzenie. Jeżeli używa się popularnego aparatu automatycznego należy zweryfikować dokładność jego pomiarów np. poprzez kilkakrotne odniesienie do wyniku uzyskanego w gabinecie lekarskim. Przed rozpoczęciem pomiaru trzeba zwrócić uwagę, czy mankiet wykorzystywany do badania jest dobrze dobrany. Zwłaszcza osoby otyłe powinny pamiętać, że zbyt wąski mankiet zawyża wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego.

Uwaga: wartości ciśnienia tętniczego uzyskiwane w pomiarach domowych, mimo iż z reguły są niższe od tych wykonywanych w gabinetach lekarskich, lepiej odzwierciedlają zaawansowanie choroby i stan naszego zdrowia.

  • Przy wykonywaniu po raz pierwszy badania, pomiaru ciśnienia dokonuje się na obu ramionach, kolejne zaś na tym ramieniu, na którym stwierdzono wyższe wskazania ciśnienia. Gdy brak jest różnicy, pomiaru dokonuje się na ręce, która nie jest dominująca tzn. osoby praworęczne badają ciśnienie na lewej kończynie górnej.
  • Podczas badania należy siedzieć, a łokieć badanej ręki powinien być oparty, ramię zaś znajdować się na wysokości serca.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego powinien odbywać się w spokoju czyli co najmniej po kilku minutach spoczynku w pozycji siedzącej. Nie może być poprzedzony spożyciem posiłku, zdenerwowaniem, paleniem papierosa, wypiciem kawy.

Ciśnienie tętnicze zmienia się cały czas w związku z oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz stanem naszego organizmu. Należy wiedzieć, że również gorączka, ból, przemęczenie mogą zmieniać jego wysokość. Także ramię, na którym wykonuje się pomiar powinno być ułożone prawidłowo. Jeśli znajduje się ono poniżej poziomu serca może zawyżać pomiar ciśnienia, a jeśli powyżej, to zaniżać.

Spis treści